NASZE PUBLIKACJE – DERMATOLOGIA ESTETYCZNA 6/2015

Ocena wpływu fal radiowych niskiej częstotliwości na redukcję zlokalizowanej podskórnej tkanki tłuszczowej – doniesienia wstępne
Evaluation of the impact of low-frequency radio waves to reduce localized subcutaneous fat – preliminary report

dr n. med. Anna Deda
dr n. farm. Sławomir Wilczyński
dr n. med. Małgorzata Bożek,
prof. dr hab. n. med. Barbara Błońska-Fajfrowska
Zakład Badań Strukturalnych Skóry w Katedrze Kosmetologii
Kierownik Katedry: dr hab. n. biol. Krzysztof Jasik
Katedra i Zakład Podstawowych Nauk Biomedycznych
Kierownik Katedry: prof. dr hab. n. med. Barbara Błońska-Fajfrowska
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Body Care Clinic Klinika Medycyny Estetycznej

Streszczenie

Fale radiowe są stosowane w medycynie i kosmetologii od lat 90.
XX wieku. Początkowo były wykorzystywane jedynie do poprawy jędrności skóry. Z czasem zauważono ich korzystny wpływ na redukcję głębokości zmarszczek oraz zmian lipodystroficznych. Ze względu na dobrą absorpcję fal radiowych niskiej częstotliwości przez tkankę tłuszczową, można podejrzewać, że zastosowanie fal radiowych niskiej częstotliwości może przynieść korzystne efekty w redukcji nadmiarów podskórnej tkanki tłuszczowej. Celem badania pilotażowego była ocena wpływu fal radiowych o częstotliwości 470kHz na redukcję tkanki tłuszczowej zlokalizowanej w przedniej części brzucha. Analiza uzyskanych wyników wskazuje na możliwość wykorzystania urządzenia ThermiSmooth 250 jako skutecznego narzędzia do zmniejszenia miejscowego nagromadzenia podskórnej tkanki tłuszczowej.

Abstract

Radio waves are used in medicine and cosmetology since the nineties the twentieth century. Initially, they were used only to improve the firmness of the skin. Over time, the researchers noted beneficial effects on reducing the depth of wrinkles and cellulite. Due to the good absorption of low-frequency radio waves in the adipose tissue, one suspects that the use of low-frequency radio waves can provide beneficial effects in subcutaneous fat reduction. The aim of the pilot study was to evaluate the effect of radio waves at a frequency of 470kHz to reduce adipose tissue located in the front part of the abdomen. Analysis of the results indicates the possibility of using the device ThermiSmooth 250 as an effective tool to reduce subcutaneous fat accumulated locally.