Polityka prywatności

I. W związku z obowiązkiem wynikającym z Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r uprzejmie informujemy, że Administratorem danych osobowych jest firma Panda Group sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przu ulicu Żelaznej 52A (kod 53-438), NIP: 894 314 48 40 (dalej “Spółka” ).
II. Spółka przetwarza dane osobowe podane przez Klienta w formularzu zgłoszeniowym, w trakcie rozmowy telefonicznej lub podane w wiadomości e-mail.
III. Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach i okresach:

 1. W celu przedstawienia oferty (na stronie www z formularzem zgłoszeniowym lub w czasie rozmowy telefonicznej), kalkulacji ceny na produkt lub usługę, umówienia terminu spotkania, w przypadku kiedy jest ono niezbędne do przedstawienia oferty, na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO (zgoda) – przez okres niezbędny do przedstawienia oferty, kalkulacji ceny, umówienia spotkania,
 2. W celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w tym:
  a) marketingu bezpośredniego, w tym oceny satysfakcji z czynności administratora – do czasu wniesienia sprzeciwu,
  b) ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – przez okres przedawnienia potencjalnych roszczeń określony przepisami prawa cywilnego.

IV. Zgoda na przetwarzanie została wyrażona poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Podanie adresu e-mail oznacza wyrażenie zgody na przesłanie informacji handlowych drogą elektroniczną. Podanie numeru telefonu oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie telekomunikacyjnego urządzenia końcowego oraz automatycznych systemów wywołujących do marketingu bezpośredniego. Zgoda może być odwołana w każdym czasie, lecz bez wpływu na ważność czynności dokonanych przed jej odwołaniem.

V. Dane osobowe będą udostępnione:

 1. Podmiotom współpracującym z administratorem w związku z realizacją umowy, w tym podmiotowi zajmującemu się profesjonalną obsługą prawną.
 2. Podmiotom zapewniającym wsparcie działalności, w tym z zakresu IT.
 3. Podmiotom zobowiązanym do naprawienia szkody.
 4. Partnerom biznesowym Administratora – za zgodą osoby, której dane dotyczą.
 5. Podmiotom uprawnionym do ich uzyskania, jeśli przepisy prawa tego wymagają.

VI. Osoba, której dane dotyczą ma prawo:

 1. dostępu do danych,
 2. sprostowania nieprawidłowych danych lub uzupełnienia niekompletnych danych,
 3. usunięcia danych,
 4. ograniczenia przetwarzania danych,
 5. przenoszenia danych,
 6. wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym marketingu bezpośredniego i wobec dokonanego w tych celach profilowania,
 7. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

VII. Podanie danych jest dobrowolne, brak ich podania może uniemożliwić przedstawienie oferty, kalkulacji lub umówienie spotkania.